ANSÖKAN KOMVUX

Kunskapscentrum Nordost ansvarar för antagning till vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Vi erbjuder vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå sam SFI (svenska för invandrare). När det gäller de som är folkbokförda i Österåker och vill söka SFI hänvisar  vi till Komvux Österåker.

Vi har ett brett utbud av kurser hos våra  utbildningsanordnare. Du gör din ansökan via webben. Du hittar länken till webbansökan från vår startsida. Det går att söka enstaka kurser eller hela kurspaket. Du kan själv välja studieform, d v s om du vill läsa på distans eller i klassrum. Det finns också möjlighet att välja olika studietakter.

Är du folkbokförd i en annan kommun än KCNO-kommunerna måste du också lämna in en papperskopia av din ansökan till vuxenutbildningen i din hemkommun för godkännande. Detta eftersom det alltid är hemkommunen som betalar för sina medborgares vuxenutbildning.

Så här gör du din ansökan – klicka här för en guide med instruktioner steg-för-steg

Ansökan yrkesförare: Du som bor i Stockholms län och vill söka en utbildning till yrkesförare kan göra det via oss, oavsett folkbokföringskommun. Du hittar yrkespaketen i vår kurskatalog och söker enligt instruktionerna ovan. De kurspaket som är sökbara för alla, utan ett särskilt godkännande från hemkommunen, är de som har ordet “Yrkesvux” i rubriken. Det finns 2 olika kurspaket att söka; Yrkesförare och persontransport, 500p och Yrkesförare och godstransport 1, 600p.

Du hittar ytterligare information och uppdateringar om yrkesförarutbildningarna på denna sida: https://yrkesforarkurser.se/

Kursstarter
Sökbara kursstarter har sista ansökningsdag 8 veckor innan kursstart. Obs! En komplett ansökan ska innehålla betyg (relevanta betyg från gymnasium/komvux/grundskola) som du måste skanna in och bilägga ansökan. Du kan göra detta hemma eller hos oss. Ytterligare en möjlighet är att du skickar en kopia på betygen till:
Kunskapscentrum Nordost, 183 80 Täby.

Avbrott eller ej påbörjad kurs
Har du fått kallelse till kursen av skolan eller redan påbörjat kursen, så vänder du dig direkt till skolan med besked om avbrott eller om du inte tänker påbörja kursen du har sökt.

Handläggning av ansökan
Eftersom resurserna är begränsade måste ett urval göras bland de sökande till studier på gymnasial nivå. Om målet med studierna är annat än att uppnå grundläggande eller särskild behörighet så görs ett urval. Urvalet görs enligt lag och förordningar för vuxenutbildningen där den sökandes utbildningsbakgrund ligger till grund för urvalet (kortast utbildning går först i kön). För statsbidragsfinansierade utbildningar (Yrkesvux och Lärlingsplatser samt Yrkesförare liksom kombinationsutbildningar SFI + Yrkesutbildning) så görs det ett urval baserat på en kombination av tidigare utbildningsbakgrund och ställnings på arbetsmarknaden.

Besked om godkända kurser
Beskedet får du via e-post eller SMS. Antagningsbesked & kallelse Besked om beviljande och kallelse till kursstart ges av utbildningsanordnaren senast två veckor före startdagen.

Avslag
Besked om avslag på ansökan skickas från KCNO via e-post/SMS och om det gäller ansökan av person boende i en annan kommun så ger hemkommunen besked om antagning eller avslag.

STUDIEEKONOMI

Vem kan få studiemedel?
För studier på grundskole- och gymnasienivå kan du få studiemedel tidigast fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Studiebidrag och studielån kan du få t o m det kalenderhalvår som du fyller 56 år. Efter 56 års ålder kan du ev. få studiebidrag för yrkesinriktade utbildningar där det råder brist på utbildad arbetskraft. Studiemedel består av bidrag och lån. Studiemedel beräknas per vecka. En vecka = 20 poäng = heltid. Du kan få studiemedel för heltid eller deltid (50 eller 75 % av heltid). I studiemedel finns två bidragsnivåer, en generell nivå och en högre nivå. Totalbeloppet (bidrag och lån) blir det dock detsamma oavsett vilken bidragsnivå du får. Det högre bidraget är till för personer som är 25 år eller äldre och saknar slutbetyg från grundskola eller gymnasium. CSN prövar automatiskt rätten till det högre bidraget. Detta gäller även yrkesvux.

Läs mer på CSNs hemsida www.csn.se

Här kan du läsa mer om Student- och mecenatkort

Studiestartsstöd
Studiestartsstöd är en satsning från staten för att fler ska få större ekonomiska möjligheter att studera. Satsningen riktar sig främst till dig som inte har en avslutad grund- eller gymnasieutbildning.

För att ha möjlighet till studiestartsstödet ska du:
• vara 25-56 år
• ha behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete
• inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste tre åren
• ha kort tidigare utbildning
• varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande månader, och under samma tid varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller
•ha deltagit i etableringsinsatser och vars etableringsplan har upphört att gälla för att tiden i plan har löpt ut.

Du som är folkbokförd i någon av våra kommuner och vill ha mer information kan prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Mer information om Studiestartsstödet finns på CSNs webbplats, klicka här.

Stipendier
Det finns stipendier för studier på grundskolenivå, gymnasium, folkhögskola, högskola och universitet. Dessutom för kurser och vidareutbildningar. Det finns stipendier som vänder sig till personer som bor eller kommer från en viss ort. Vissa är för studier på någon särskild skola eller ort. Andra finns för studier inom ett visst ämnesområde. Du måste alltså söka på flera olika sätt för att finna de stipendier du är behörig till. Exempel på länk där du kan få mer information: Global Grant

Translate »