BEHÖRIGHET KOMVUX

Du får gå på Komvux
Du får gå på Komvux genom Kunskapscentrum Nordost om du är folkbokförd i någon av kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker och uppfyller behörighetskraven. All undervisning är kostnadsfri men du får själv bekosta dina läromedel. Om du är folkbokförd i en annan kommun (än ovanstående) så är det din hemkommun som bestämmer om du får studera via Kunskapscentrum Nordost eller inte. När du har gjort ansökan i vår webbkatalog ska du skriva ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.

Alla som behöver läsa in grundskolan får det
Om du inte har gått klart grundskolan har du alltid rätt att studera på komvux på så kallad grundläggande nivå. Kravet är att du inte har de färdigheter du skulle ha haft om du hade gått i grundskolan. Så är det ofta om du har gått mindre än 9 år i skolan. Du ska vara folkbokförd i någon av KCNO-kommunerna eller ha tillstånd från din kommun. Du får läsa från och med juli månad det år du fyller 20 år. Du har rätt att delta i grundläggande utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där.

Det här gäller för dig som vill läsa kurser på gymnasienivå
Om du saknar gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet får du studera på komvux från och med juli månad det år du fyller 20 år. Om du har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg fån gymnasiet år du börja på Komvux även om du är under 20 år.

Sedan 1 januari 2017 så har lagstiftningen ändrats så att även du som läser för särskild behörighet har rätt att göra det (rättighetslagstiftning). OBS- det gäller enbart kurser som någon eftergymnasial utbildning kräver för särskild behörighet. Kan vara yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Vilka är Komvux till för?
Komvux är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att komma in på universitet eller högskola.

Vilka beviljas Komvux? Om vi inte kan anta alla sökande så görs det ett urval där sökande med kort utbildning går först i kön. Om du redan en yrkesexamen så får du alltid läsa in den grundläggande behörigheten för högre studier. Du kan beviljas att gå på Komvux i en annan kommun. Du gör då ansökan i den kommunen och skickar ansökan till Kunskapscentrum Nordost för beslut om beviljande eller avslag.

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i någon av KCNO-kommunerna. Ta med pass och besök KCNO (för att visa medborgarskap).

BEHÖRIGHET SFI

Vem får läsa SFI?
Du får lära dig svenska genom Kunskapscentrum Nordost om du är folkbokförd i någon av kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna eller Vaxholm. Du som bor i Österåker söker SFI genom Komvux Österåker. All undervisning är kostnadsfri. Om du är folkbokförd i en annan kommun (än ovanstående) så är det din hemkommun som bestämmer om du får studera via Kunskapscentrum Nordost eller inte. När du har gjort ansökan i vår webbkatalog ska du skriva ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen i den kommun där du är folkbokförd.

Studera SFI i en annan kommun
Du som är bosatt i någon av KCNO-kommunerna men har behov av att läsa i annan kommun ska skicka ansökan till Kunskapscentrum Nordost. Du måste ange varför du vill studera i en annan kommun.

EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier) samt vara bosatt i någon av KCNO-kommunerna. Ta med pass och besök KCNO (för att visa medborgarskap). Du får läsa på SFI från och med juli månad det år du fyller 16 år, men vanligtvis så börjar elever under 18 år på gymnasieskolans program för språkintroduktion.

Translate »