Ansökan

Du gör din ansökan på vår ansökningswebb. https://kcno.alvis.gotit.se/student/
Om du ansöker första gången börja med att skapa ett studerandekonto. I vår kurskatalog kan du välja både fristående kurser och hela kurspaket. Du kan själv välja studieform, d v s om du vill läsa på distans eller i klassrum. Det finns också möjlighet att välja olika studietakter.

Kategori: Ansökan

Du får användarnamn och lösenord när du registrerar dig på ansökningswebben. https://kcno.alvis.gotit.se/student/

Kategori: Ansökan

Om du har glömt ditt lösenord kan du själv beställa ett nytt på ansökningswebben https://kcno.alvis.gotit.se/student/ Ange ditt personnummer under fliken Glömt lösenord? Du får ett nytt lösenord skickat till din E-post eller via SMS.

Kategori: Ansökan

Ja, i vår kurskatalog hittar du både klassrumsundervisning och distansundervisning https://kcno.alvis.gotit.se/student/

Kategori: Ansökan

Nej, vi erbjuder inte restplaster eftersom vi inte tar emot sena ansökningar. Du måste ansöka till nästa kursstart.

Kategori: Ansökan

Information om kurslitteratur, hur du ska komma igång med dina studier samt schema får du från den skola där du blivit beviljad kursen. Vänd dig till skolan om du har frågor om detta.

Kategori: Ansökan

Du kan följa status på din ansökan genom att logga in på ditt studerandekonto på ansökningswebben https://kcno.alvis.gotit.se/student/ Senast fyra veckor före kursstart kan du se om du har blivit beviljad utbildningen eller om din ansökan har avslagits. Om din ansökan är beviljad får du kallelse från skolan cirka en till två veckor före kursstart.

Kategori: Ansökan

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi få mer information om din tidigare utbildning, vilka kurser du har läst, hur många gymnasiepoäng poäng du redan har läst, om du har eventuella förkunskaper m.m. Utifrån din tidigare utbildningsbakgrund kan vi även bedöma om du är prioriterad att läsa just den kurs/de kurser du har sökt.

Kategori: Ansökan

Du ska skicka alla dina tidigare betyg. Det kan vara grundskolebetyg, gymnasiebetyg samt eftergymnasiala betyg vilket beror på hur mycket du hittills har studerat.

Kategori: Ansökan

Ja, du får ansöka igen. Har du fått ”F” hos oss på vuxenutbildningen så kan du oftast räkna med att få läsa om kursen. Får du ”F” för andra gången kommer vi att behöva komma i kontakt med dig och ta reda på hur dina förutsättningar ser ut. Därefter fattar vi beslut om du får läsa om kursen.
Du kan också kontakta din skola där du fick ”F” betyget och anmäla dig till en kostnadsfri prövning.

Kategori: Ansökan

Om kursen du har sökt inte startar behöver du snarast kontakta oss för att vi ska kunna erbjuda dig motsvarande kurs hos en annan anordnare.

Kategori: Ansökan

Om du är folkbokförd hos en av våra kommuner kan du läsa kursen även om du befinner dig utomlands. En förutsättning är att du har möjlighet att komma till skolan för att göra slutprovet. I vissa fall kan man ta kontakt med till exempel en svensk skola utomlands och fråga om de kan bevaka slutprovet. Ta kontakt med din skola för att ta reda på hur ni kan lösa detta. Om du inte har någon möjlighet att komma till slutprovet eller inte har någon provvakt utomlands så blir det inte möjligt att genomföra kursen.

Kategori: Ansökan

Nej, det kostar inte att läsa. Du betalar dock för litteratur och annat material som behövs för kursen.

Kategori: Ansökan

Vi beviljar upp till 20 poäng per vecka, vilket motsvarar heltidstudier. Läser du kursen på 10 veckor så motsvarar 200 poäng heltid och i fall du läser kursen på 5 veckor blir heltid 100 poäng. I vissa fall beviljar vi upp till 25 poäng per vecka, vilket ger 250 poäng på 10 veckor och 125 poäng på 5 veckor. Det är därför viktigt att du i god tid planerar dina studier om du har tänkt bli klar inom en bestämd tid.

Kategori: Ansökan

Yrkesvux innebär en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå. Satsningen vänder sig till personer som har kortare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka om yrkesvux som klassrumsundervisning eller distansutbildning. Yrkesvux innehåller oftast praktik.

Vissa yrkesinriktningar kan man söka som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 % av utbildningen sker på arbetsplatsen med en handledare. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund.

Kategori: Ansökan

Nej, det behöver du inte göra. Om du beviljas att läsa kursen hos oss får du gå den på ditt förstahandsval, så det är tillräckligt att ansöka till en skola.

Kategori: Ansökan

Du kan komplettera med dina betyg genom att skanna in och ladda upp dem på ditt studerandekonto under ”Mina bilagor”. Du kan även posta en kopia på dina originalbetyg till vår adress som du hittar under rubriken ”Kontakt”. Betygen ska vara oss tillhanda senast 5 veckor före kursstart.

Kategori: Ansökan

Ja, om utbildningen inte finns i vårt eget utbud. Ansökan och dina tidigare betyg skickar du till vår adress som du hittar under rubriken ”Kontakt”. Skriv gärna också ett kortare brev där du förklarar mål med den sökta utbildningen.

Kategori: Ansökan

Ja, du kan söka högre kurs trots att du läser underliggande kurs. Du kan i så fall bli beviljad den högre kursen under förutsättning att du bli godkänd på den underliggande kursen.

Kategori: Ansökan

Ja, du kan ansöka om studier hos en av våra kommuner men din ansökan kommer inte att bli behandlad förrän du har folkbokfört dig hos oss. Du gör din ansökan på vår ansökningswebb https://kcno.alvis.gotit.se/student/ och enligt våra ansökningstider.

Kategori: Ansökan

För att läsa hos oss måste du få godkännande från din hemkommun. Du behöver göra din ansökan på vår ansökningswebb, https://kcno.alvis.gotit.se/student/ Skriv ut den och lämna hos din hemkommun som bestämmer om du får läsa hos oss.

Kategori: Ansökan

Load More

Translate »