Nya VUX12-kurserna

Kurserna på gymnasial nivå har bytt namn och/eller poäng och har i vissa fall ersatts av helt nya kurser.
För att se vilka ämnen som motsvarar det gamla kurssystemet läs i Motsvarandelistan på vår hemsida https://kunskapscentrumnordost.se/wp-content/uploads/2015/08/skolfs.pdf

Om du har läst matematik enligt det gamla systemet gäller följande:
Matematik 1 (a, b, c) – matematik A
Matematik 2 (a, b, c)- matematik B
Matematik 3 (b, c) – matematik C
Matematik 4 -matematik D
Matematik 5 – matematik E
a- spåret är knutet till yrkesutbildning-
b- spåret är inriktat mot samhällsvetenskap, ekonomi eller humaniora
c-spåret är inriktat mot naturvetenskap eller teknik

Load More

Translate »