SFI Anmälan

För att läsa SFI måste man vara folkbokförd i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm eller Österåker. Du ska vara minst 16 år och ha ett svenskt personnummer och kunna visa legitimation eller pass. Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt (arbete, studier). Du ska kunna visa medborgarskap och behöver därför visa ett pass.
Du kan också få studera SFI utan personnummer om du uppfyller kraven, EU pass och bosatt i KCNO kommun.
Flyktingar får starta SFI utan att de fått sitt personnummer om de är inom Etableringen eller tillhör Social omsorg.

Kategori: SFI Anmälan

Lista på de skolor där KCNO erbjuder SFI -undervisning finns på vår hemsida:
https://kunskapscentrumnordost.se/traffa-en-vagledare-2-3/

Kategori: SFI Anmälan

Du anmäler dig till SFI via vår ansökningswebb. I anmälan väljer du skola och studieform (dag, kväll eller distans). Den skola du har valt kommer att kontakta dig om två-tre veckor via e-post eller sms. Skolan kommer att meddela dig vilken dag och vilken tid du ska börja på SFI. https://kcno.alvis.gotit.se/student/sfi_anmalan.aspx

Kategori: SFI Anmälan

Du kan studera SFI även om du inte har fått ditt personnummer om du kommer från ett EU land och är bosatt i en KCNO kommun. För att göra anmälan behöver du komma till vårt infotek. Du behöver kunna visa ditt pass. Drop- in tider hittar du på vår hemsida https://kunskapscentrumnordost.se/kontakt-2/

Kategori: SFI Anmälan

Ja, du kan anmäla dig till distansstudier om du blir placerad på minst SFI 3C- nivå.

Kategori: SFI Anmälan

Oftast kan man starta inom 2- 3 veckor. Får du inte besked efter den tiden kontakta oss på KCNO. Kontakuppgifter finns under rubriken ”Kontakt”.

Kategori: SFI Anmälan

Nej, man kan inte få studiestöd från CSN för SFI studier.

Kategori: SFI Anmälan

Nej, SFI studier är avgiftsfria.

Kategori: SFI Anmälan

För att ansöka om svenska för yrkesutbildade (SFX) måste du ha en färdig examen eller erfarenhet av ett yrke. Du behöver lämna en fullständig ansökan hos KCNO. Vad som ingår i ansökan beror på vilken SFX -kurs du vill ansöka om. Information om vilka dokument som krävs hittar du på SFX hemsida: www.sfx.se

Kategori: SFI Anmälan

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera via Kunskapscentrum Nordost ska du ladda ner och fylla i denna blankett https://kcno.alvis.gotit.se/student/sfi_anmalan.aspx Ansökan ska du sedan lämna in till vuxenutbildningen i din hemkommun för beslut. Om din hemkommun godkänner att du får studera SFI på någon skola inom Kunskapscentrum Nordost kommer skolan som du har valt att meddela dig när du får börja.

Kategori: SFI Anmälan

Om du vill ansöka om SFI i en annan kommun som inte finns i vårt utbud behöver du göra en ansökan till den kommun du vill läsa i. Varje kommun har en egen blankett som du måste lämna hos oss. I ansökan behöver du förklara varför du vill läsa utanför våra kommuner. Ansökan ska du lämna hos oss på KCNO.

Kategori: SFI Anmälan

Den skola du har valt kommer att kontakta dig om två-tre veckor via e-post eller sms. Får du inte besked efter den tiden kontakta oss på KCNO.

Kategori: SFI Anmälan

Hur lång SFI- utbildningen är beror på din utbildningsbakgrund, dina tidigare förkunskaper och vilken kurs du blir placerad på.

Kategori: SFI Anmälan

Ja, du är välkommen till vårt infotek där du kan träffa vår webbguide samt studie- och yrkesvägledare. Öppettider hittar du på vår hemsida. https://kunskapscentrumnordost.se/kontakt-2/

Kategori: SFI Anmälan

Om du vill byta skola under pågående studier på SFI behöver du i första hand vända dig till din skola samt fylla i en Byte av skola- blankett. Blanketten ska finnas både hos din skola samt hos oss på KCNO.

Kategori: SFI Anmälan

Om du vill återuppta dina studier på samma skola efter ett kortare avbrott vänd dig i första hand till din skola för återregistrering. Om avbrottet har varit längre än 2 månader behöver du göra en ny anmälan till SFI.

Kategori: SFI Anmälan

Vilken studieväg du blir placerad på beror på din utbildningsbakgrund och dina tidigare förkunskaper i svenska.

Kategori: SFI Anmälan

Om du vill ändra studieform vänd dig i första hand till den skola där du läser SFI.

Kategori: SFI Anmälan

Load More

Translate »