GRUNDLÄGGANDE KURSER

Kursutbud
Vi har ett brett utbud av kurser hos våra utbildningsanordnare och från 1/7-11 kommer det at ha utökats ytterlligare. I vissa kurser kan du själv välja studieform, d v s om du vill läsa i klassrum eller flex. Flex innebär en mellanform av klassrum- och distansstudier. Viss undervisning sker i klassrum på skolan, men man studerar även via skolans webb-plattform. Det finns också möjlighet att välja olika studietakter.

Grundläggande vuxenutbildning
Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte har kunskaper motsvarande grundskolan i vissa ämnen. Du kan studera på olika nivåer från nybörjare till sista delen av grundskolan. De finns flera delkurser i varje kurs och du placeras på den delkurs som motsvarar dina förkunskaper. KCNO erbjuder tester i svenska, engelska och matematik för att placera dig på rätt nivå. Om du inte varit i kontakt med vägledare på KCNO inför din ansökan så görs det en bedömning av dina förkunskaper på skolan för att börja på rätt delkurs.

Våra utbildningsanordnare (skolor) erbjuder sammantaget alla grundläggande kurser som finns i Skolverkets utbud av grundläggande kurser. Alla skolor erbjuder grundläggande svenska, engelska, matematik samt oftast samhällskunskap. Några skolor arbjuder samtliga grundläggande kurser (se vilka i vår katalog).

Du kan själv välja studieform; i klassrum eller på distans. Det finns också möjlighet att välja olika studietakter. För grundläggande kurser så rekommenderas sökande att i första hand välja klassrumsundervisning eftersom våra erfarenheter är att det ger bäst resultat, men studier på distans erbjuds för de som har förutsättningar att klara kurserna utan direkt handledning av lärare face-to-face. Alla studier ska stödjas av en lärplattform oavsett om studierna sker på distans eller sker i klassrum.

Undervisningstiden är genom KCNOs avtal med våra skolor garanterad till 15 lärarledda timmar per vecka vid heltidsstudier. Grundläggande kurser på kvällstid garanteras 6 timmar lärarledda tid per vecka (heltid).

Webbansökan
Du gör din ansökan via webben. Länken dit hittar du på vår startsida Där finns vår kurskatalog, där samtliga kurser och kurspaket finns beskrivna och när de är sökbara. Senaste ansökningsdag för grundläggande kurser är 3 veckor innan start. Starter erbjuds varje månad.

GYMNASIALA KURSER

Kursutbud och studieformer
Vi har ett brett utbud av kurser hos våra 24 kontrasterade utbildningsanordnare (skolor). Det går att söka enstaka kurser eller hela yrkesinriktade kurspaket. Du kan själv välja studieform, d v s om du vill läsa på distans, eller i klassrum. Distansuppläggen kan variera från ”ren distans” till en kombination av huvudsakligen distansundervisning tillsammans med klassrumsbaserad undervisning. Alla studier ska stödjas av en lärplattform oavsett om studierna sker på distans eller sker i klassrum. Gemensamt för alla studier med distansinslag är att laborationer genomförs i ett för laborationer utrustat särskild lokal och att prov görs i lokal hos anordnaren. Undantag görs för elev som vistas utomlands under sina studier. Det finns också möjlighet att välja olika studietakter (hel- eller deltid).

Du kan studera gymnasiekurser för att bli behörig till vidare studier eller för att bygga upp en yrkeskompetens. Kurserna är intensivare och kräver mer hemstudier än på gymnasieskolan (ungdomsgymnasiet). Det finns också möjlighet att läsa in ett helt slutbetyg eller gymnasieexamen motsvarande 3-årigt gymnasium.

Att studera på distans innebär att du är beredd att arbeta självständigt och med stor självdisciplin. Du kommer att ha lärarhandledning genom kursen. Du får ett studerandekonto på din skolas webb-plattform och du kommunicerar med din webb-lärare under kursen. Du måste dock åka in till skolan och skriva slutprov för varje kurs och också för att genomföra laborativa inslag i naturvetenskapliga kurser.

Utbudet hos våra 24 anordnare erbjuder studier inom 5 av 6 högskoleförberedande programområden (ej det estetiska programmet) och inom 10 av de 12 yrkesprogrammen som finns för gymnasiala studier (alla utom naturbruk och industri). Studier i gymnasiala kurser som inte erbjuds genom KCNO kan du söka i andra kommuners utbud inom Komvux men ska då få ett godkänt från KCNO för sådana studier.

Webbansökan
Du gör din ansökan via webben. Där finns vår kurskatalog, där samtliga kurser och kurspaket finns beskrivna och när de är sökbara.
Länken dit hittar du på vår startsida.

Translate »