LÄRVUX

Av de fem KCNO-kommunerna (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker) så erbjuder Täby och Österåker egen Lärvux-verksamhet.
Övriga kommuner placerar elever efter behov i någon annan kommuns Lärvux-verksamhet.

Har du frågor som rör vad som gäller i din hemkommun, ombeds du vända dig till kommunens kontaktperson:

Danderyd
Kontaktperson: Lisa Lundberg
Tel: 08-56 89 10 00
lisa.lundberg@danderyd.se

Täby
Kontaktperson: Eva Bergström
08- 55 55 8490

Vallentuna
Kontaktperson: Ylva Hedberg
ylva.hedberg@vallentuna.se

Vaxholm 
Kontaktperson: Monica Lalander
monica.lalander@vaxholm.se

Österåker
Kontaktperson: Katarina Brate
Katarina.brate@osteraker.se

 

Länkar till andra kommuner som erbjuder Lärvux i Stockholms Stad eller de norra delarna av länet listas nedan. Dessa kommuner tar även emot elever från andra kommuner:

Norrtälje Lärvux
Lärvux Stockholm
Lärvux Sigtuna

Generell information angående Särvux finns också att få på Skolverkets hemsida – läs mer här

Translate »