PRÖVNING

Prövning innebär att du examinerar dina kunskaper och kan göras av den som:

  • Har motsvarande kunskaper som en kurs omfattar och vill ha betyg i kursen
  • Väljer att själv läsa in en kurs och göra prövning för att få betyg
  • Har IG/F i kursen och vill göra prövning för att få godkänt eller högre betyg
  • Har ett godkänt eller högre betyg i kursen men vill höja betyget

Avgiften för prövning är 500 kr per kurs. Du som har gått kursen på Komvux tidigare men fått underkänt betyg gör prövningen kostnadsfritt.

Hur går det till på komvux? Kontakta någon av KCNOs upphandlade utbildningsanordnare för information och anmälan till prövning. De har information på sina egna webbplatser om tider för prövning och om hur prövningen går till. Utbildningsanordnaren ska kunna utföra prövningar på samtliga kurser som de har i sitt utbud, minst 2 gånger per halvår. Avgiften, 500 kr, betalas direkt till den utbildningsanordnare där du gör prövningen. Prövningen består ofta av både en muntlig och en skriftlig del (eller flera), beroende på vilket ämne du ska pröva i, samt laborationer i biologi, kemi och fysik. Länkarna till våra upphandlade skolor hittar du vid Våra utbildningsanordnare (under rubriken Övrigt och Nyttiga länkar). Information om kursmål och betygskriterierna hittar du på Skolverkets hemsida. www.skolverket.se.

Efter prövningen Betyg på prövad kurs rapporteras in från skolan till KCNO och därefter så kan du beställa ditt betyg på vanligt sätt (via studerandekonto eller genom kontakt med KCNO per mail eller telefon). Du kan göra om prövningen flera gånger om du inte är nöjd med ditt betyg men får då betala 500:- vid varje nytt tillfälle.

BETYG

Samlat betygsdokument / utdrag ur betygskatalog
Betyg kan beställas genom oss på de kurser som du har läst hos någon av våra utbildningsanordnare. Lägg in en beställning via ditt studerandekonto på webbansökan. Väntetiden för att få ut ditt betyg är ca 1-2 veckor efter beställning.

Slutbetyg
Slutbetyg kan du beställa när du har läst in en hel gymnasial utbildning som omfattar minst 2350 poäng.

NYTT! Regeringen har den 24 november 2016 beslutat att flytta fram slutdatumet för att utfärda slutbetyg från komvux från den 1 januari 2017 till 1 juli 2020. Läs mer om regeringsbeslutet

Har du frågor eller vill ändra i din studieplan på grund av det nya beslutet, vänd dig till någon av våra studie- och yrkesvägledare hos Kunskapscentrum Nordost.

Gymnasieexamen
Den gamla formen ”slutbetyg” har ersatts med den nya gymnasieexamen, som omfattar 2400 poäng. Ett slutbetyg alt. gymnasieexamen måste beställas senast 14 dagar i förväg och du ombeds att ta personlig kontakt med någon av våra studie- och yrkesvägledare.

S.k. ”stressbetyg”
Stressbetyg anmäler du till den skola du studerar vid. Du kan också lämna in en betygsbeställning på ditt studerandekonto via Webbansökan under ”Beställningar” eller kontakta oss via e-post eller telefon.

Till dig som har sökt högskoleutbildningar
Kunskapscentrum Nordost är anslutna till den nationella betygsdatabasen Beda sedan 2011.
Vi skickar kontinuerligt in uppgifter om enstaka betyg och slutbetyg utfärdade hos oss.
Betygen används vid antagningen till högskoleutbildningar.

Du behöver därför inte i normalfallet skicka in några kopior på betyg. BEDA är dock inte obligatoriskt att använda för vuxenutbildningen så Kunskapscentrum (KCNO) gör överföringen ”som en tjänst” till de som får betyg genom KCNO. Det betyder i sin tur att det är viktigt att du själv kontrollerar att kurser du har läst och blivit betygsatt på finns registrerade på ditt studerandekonto hos antagning.se. För att kunna se dina betyg där måste du ha gjort en ansökan till universitet/högskola.

Sista kompletteringsdag för betyg till studier på universitet/högskola varierar varje år. För 2017 så var det måndagen den 20 juni 2017.

Translate »