TRÄFFA EN STUDIEVÄGLEDARE

Vägledning är en process som ska underlätta förståelsen av dig själv och din omgivning. Du väljer själv målsättning för din framtid. Vägledarens uppgift är att guida dig kring frågor som gäller utbildning och yrkesval. I ditt möte med vägledaren samtalar vi om framtiden och de olika valmöjligheter som finns inom utbildningar och yrken. Du får information om olika utbildningsvägar och studieekonomi. Målet med vägledningssamtalet är att du ska bli medveten om dig själv och vilka alternativ som finns. Du får underlag för att kunna fatta ett väl genomtänkt beslut så att du kan gå vidare in i framtiden. I en vägledningsprocess behöver du själv vara aktiv och det är bra om du skaffar dig mer information kring det du är intresserad av.

Yrken
Du tillbringar mycket av din tid på jobbet – därför är det också oerhört viktigt att du trivs och att dina arbetsuppgifter känns meningsfulla och intressanta. Ditt val av yrke ska även passa ihop med ditt övriga liv. Vad är viktigt vid val av yrke för dig?

Vad trivs du med?
Trivs du bäst med mycket folk omkring dig eller vill du hellre samla tankarna i ensamhet? Vill du veta redan på morgonen vilka arbetsuppgifter du ska utföra under dagen eller tycker du det är roligare att hamna i oväntade situationer? Gör ett test som kan hjälpa dig att hitta det område där du har störst chans att finna ett yrke du kommer att trivas med. Intressetest Välj och planera

Arbetsmarknaden
Tänk på att läget på arbetsmarknaden skiftar ständigt. De branscher som idag har stort behov av arbetskraft har i framtiden kanske överskott på arbetskraft. Arbetsmarknadsprognoser är kan du därför inte lita på helt och fullt. Låt andra saker som till exempel dina intressen, drömmar och livsituation styra ditt val av yrke. Yrken A-Ö

Yrken förändras
Eftersom många yrken är föränderliga är det bra om du tar kontakt med branschorganisationer och fackförbund som har en aktuell bild av yrket. För att det ska bli enklare för dig att skaffa kunskaper om olika branscher har vi här samlat länkar som kan ge information om de vanligaste arbetsuppgifterna, utbildningsvägar, hur den framtida arbetsmarknaden ser ut och lönenivå.

Övriga länkar
SACO
LO
TCO
Svenskt Näringsliv
Arbetsförmedlingen

Vi erbjuder dig vägledning och studieplanering;
boka en tid genom att höra av dig, antingen via telefon 08 – 55 55 83 40 eller vårt onlineformulär;  https://www.taby.se/kontakta-oss/fragor/

Beskriv noga det du vill samtala kring.

Just nu jobbar vi med att utveckla tjänsten E-vägledning, dvs onlinevägledning genom videosamtal. Du som är intresserad av att testa e-vägledning kan boka en tid för detta redan nu.

Du som vill få e-vägledning behöver en dator eller surfplatta med kamera och internetanslutning. Under samtalet kan vägledaren visa dig bilder, webbplatser och guida dig direkt i din surfplatta eller dator vilket gör att metoden passar bra för exempelvis studieplanering.

Translate »