Vem får söka yrkesvux och lärlingsutbildning?

Posted By falleman / 2 april, 2017 / / Comments are disabled

Yrkesvux innebär en statlig satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå. Satsningen vänder sig till personer som har kortare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden. Du kan ansöka om yrkesvux som klassrumsundervisning eller distansutbildning. Yrkesvux innehåller oftast praktik.

Vissa yrkesinriktningar kan man söka som lärlingsutbildning. En lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70 % av utbildningen sker på arbetsplatsen med en handledare. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och din bakgrund.

Comments

Comments are not allowed

Translate »