Vad är skillnaden mellan en optiker och en ögonläkare?

Det är inte alltid lätt att veta exakt när man ska vända sig till en optiker eller en ögonläkare. Bägge är experter på ögon även om rollerna skilda. En erfaren och duktig optiker kan mycket om ögat och kan misstänka att det finns en ögonsjukdom. Optikern kan även se om linsen är grumlad på grund av starr.

Däremot får inte optikern ställa en diagnos. I stället kan optikern hänvisa att du kan behöva en ögonläkare för vidare utredning. Då kan du få en remiss hos hälso-och sjukvården till en läkare som kan göra betydligt mer precisa undersökningar.

En ögonläkare är en specialist med läkarexamen

För att få arbeta som ögonläkare krävs en läkarutbildning och att specialisera sig som oftalmolog. Oftalmologi är läran om ögat och sjukdomar som kan uppstå i ögat. Det innebär att när du besöker en ögonläkare kan du få både korrekt diagnos och behandling. För ögat kan drabbas av många olika sjukdomar och besvär.

Har du besvär med ögonen är det vanligt att först vända sig till en optiker. En ögonundersökning går till på många olika sätt. Optikern kan se en del förändringar i ögat men inte alla. Det är snarare att korrigera vissa brytningsfel eller problem med synskärpan.

Ögonläkare kan operera eller skriva ut medicin

En ögonläkare kan även avgöra om en operation kan bli aktuellt för att korrigera ett synfel. Det finns olika metoder för att korrigera synfel genom relativt enkla ingrepp. Däremot kan det vara långa väntetider för att få ögonvård hos en läkare. Om du har problem med ögonen ska du därför inte vänta utan kontakta hälso-och sjukvården så fort som möjligt.

Ögonläkare kan även skriva ut droppar och annan medicin till ögat som inte optikern har behörighet att göra. Skillnaden mellan optikern och ögonläkare är professionen och specialistkunskapen. Du kan gå först till optikern för en första bedömning men gå till ögonläkaren om du misstänker allvarligare problem.