Betygsbeställningar

Du kan beställa dina betyg på ditt studerandekonto. Du kan även beställa dina betyg på mail eller telefon (E-post adress och telefonnummer till oss hittar du under rubriken ”Kontakt”). Du får dina betyg automatiskt hemskickade i fall du inte meddelar oss att du vill hämta dem personligen.

Om du vill beställa slutbetyg/examensbevis behöver du komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare hos oss. Detta kan du göra via mejl eller telefon. Kontakuppgifter hittar du under rubriken ”Kontakt”. Ni kommer att gå genom dina betyg och bestämma vilka kurser som ska ingå i slutbetyg/gymnasieexamen.

Senast fyra veckor efter avslutad kurs måste skolan skicka betyget till oss. När vi får betyget rapporterar vi det till nationella betygsdatabasen. Om du har bråttom med att komplettera med betyget är det viktigt att du berättar det för skolan direkt vid kursstarten.

Om du har läst din kurs hos oss behöver du inte skicka ditt betyg i pappersform till antagningen. När vi får betyget från skolan rapporterar vi det till nationella betygsdatabasen. Det är först när du har gjort en anmälan till högskolan som dina betyg ska synas. Det kan dock dröja ett par dagar från anmälan tills du kan se betyget under dina meriter. Det är ditt ansvar att kontrollera att betyget har kommit in till betygsdatabasen.

Load More

Translate »