Vård och omsorg – Yrken inom vården

Inom hälso- och sjukvården har termen yrke använts för att beskriva en förtroendefull och viktig position. Människorna i dessa yrken har som mål att vårda och förbättra andras hälsa genom kunskap och färdigheter. Dessa personer arbetar med patienter, deras familjer och samhällen för att ge hjälp när den behövs som mest.

Hälso- och sjukvårdspersonal kan hjälpa människor att hålla sig friska och förbättra sin levnadsstandard. Förutom att hjälpa patienterna har de också ett stort ansvar inom och utanför sjukhusen för att skydda människor från sjukdomar. Tandläkare behandlar till exempel inte bara sjukdomar som drabbar tänderna utan utbildar också andra om hur man främja god munhygien.

Olika yrken inom vården

Det finns många yrken som är förknippade med sanitet, läkemedelsanvändning och helande, t.ex. sjuksköterska, medicin (inklusive läkare) och tandvård (inklusive kirurger). Andra verksamheter som finns inom vårdinrättningar som sjukhus är psykiatri (studiet av sinnet), psykologi (studiet av beteende) och näringslära (hur maten påverkar en människas tillväxt). Till de verksamheter som finns utanför sådana inrättningar som sjukhus hör munhygien (t.ex. tandrengöring) och administrativa tjänster som främst syftar till följande stödja vårdyrkena i deras arbete med att tillhandahålla patientcentrerade tjänster. Söker du efter en vårdtjänst kolla in Medkomp.

Några exempel på yrken inom vården

Sjuksköterska: Sjuksköterskor tar hand om människor som är sjuka eller skadade och hjälper dem att bli friska igen. Sjuksköterskor arbetar överallt där hälso- och sjukvård tillhandahålls, bland annat på sjukhus, vårdhem och i människors egna hem. De har ett nära samarbete med läkare som är kvalificerade att utöva yrket.

Tandläkare: Tandläkare diagnostiserar munsjukdomar på grundval avRöntgenbilder och andra undersökningar. De arbetar med tänderna, munnen och tandköttet för att åtgärda problem, förebygga sjukdomar och förbättra en persons livskvalitet.

Läkare: Läkare diagnostiserar medicinska sjukdomar på grundval av fysiska tester, röntgenbilder eller blodundersökningar. De försöker sedan bota dessa tillstånd genom att skriva ut medicin eller utföra operationer.

Vad innebär det att arbeta inom vård och omsorg?

Personer inom hälso- och sjukvård och social omsorg omfattar alla yrkesverksamma inom NHS, lokala myndigheter, privata företag och frivilligorganisationer. Vissa arbetar på sjukhus medan andra tar hand om barn i hemmet eller hjälper äldre människor med vardagliga uppgifter. Oavsett vilken typ av roll människor har kallas de för vård- och omsorgspersonal eftersom de tillhandahåller tjänster som syftar till att förbättra en individs hälsa och välbefinnande, liksom hur personen passar in i sin familj, sitt samhälle eller sin gemenskap.

De flesta yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och social omsorg samarbetar med patienternas familjer för att se till att de är fullt delaktiga i beslut om behandling. Sjuksköterskor hjälper t.ex. föräldrar att mata sina barn hemma, medan läkare samarbetar med patienternas släktingar för att koppla dem till lokala tjänster som tillhandahållerstöd.

Hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. läkare och sjuksköterskor, tar hand om människor som är sjuka eller skadade och hjälper dem att bli friska igen. Andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård och social omsorg arbetar också inom kliniska områden, t.ex. sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Vissa arbetar med vuxna, andra arbetar i skolmiljöer eller tillhandahåller tjänster för äldre personer.

Huvudansvaret för yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård och social omsorg är att tillgodose individens behov med hjälp av sina kunskaper, färdigheter och expertis. De spelar också en viktig roll när det gäller att förebygga ohälsa genom att se till att människor är medvetna om hur de kan hålla sig friska genom att vaccinera sig, sluta röka eller äta bra.

Människor som vill arbeta inom vård och omsorg kan göra det på olika sätt. Till exempel kan studenterna välja mellan ett antal olika vårdyrken när de avlägger en examen, t.ex. sjuksköterska eller apotekare.