YRKESVUX

Yrkesvux är en särskild satsning med yrkesinriktade kurser på gymnasienivå med öronmärkta statsbidrag. Satsningen har pågått sedan 2009 och vänder sig till personer som har kort utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

Satsningen har utökats sedan 2016 för att ligga kvar på en fortsatt hög nivå dvs. med generösa bidrag till kommunerna. Inför 2017 års ansökan av statsbidrag till Skolverket, så inledde Kunskapscentrum Nordost (KCNO) ett samarbete med Stockholms Stad för en gemensam ansökan. Det medför att utbudet ökat till att omfatta det gemensamma utbudet inom både KCNO och Stockholm. Det finns t.ex. kurspaket med en kombination av SFI-och yrkesutbildning, särskilda satsningar i Stockholms Stad till vilka även elever i KCNO-kommunerna har access.

Vi har alltså gott om platser så välkommen att söka yrkesutbildningar här.

Sfi med yrkesinriktning
Är du intresserad av att studera sfi med yrkesinriktning, så erbjuder vi (genom samarbetet med Stockholm stad) bland annat kurser för blivande barnskötare, vårdbiträde, personlig assistent, köksbiträde eller taxiförare. Dessa kombinationsutbildningar genom Stockholm är inte sökbara i varken Stockholms eller KCNOs utbildningskataloger. Kontakta en vägledare på din SFI-skola för mer information.
Läs mer om utbildningarna på Stockholm webb.

LÄRLINGSUTBILDNING

Vill du läsa en yrkesutbildning där du genomför största delen av utbildningen på en arbetsplats? Då kan lärlingsutbildning vara något för dig.

En lärlingsutbildning inom vuxenutbildningen är en yrkesutbildning där minst 70 procent av undervisningen sker på en arbetsplats. Du har en handledare på arbetsplatsen och en yrkeslärare på skolan följer dig genom din utbildning. Varje utbildning börjar med en orienteringskurs på två veckor. Under orienteringskursen gör du en studieplanering och besöker din eventuella lärlingsarbetsplats. Det är viktigt att du som ansöker till lärlingsutbildning är motiverad, vilket är en förutsättning för att kunna genomföra en utbildning på en arbetsplats.

Vem kan ansöka om lärlingsutbildning?
Du kan söka en lärlingsutbildning om du:

  • är folkbokförd i Vallentuna, Vaxholm, Täby, Österåker eller Danderyds kommun.
  • är minst 20 år (från och med den 1 juli det år du fyller 20 år) eller,
  • har ett slutbetyg, studiebevis eller examen från gymnasiet och är under 20 år.

Du kan behöva vissa förkunskaper för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. I kurskatalogen står det vilka förkunskaper som gäller för den utbildning du är intresserad av.

Hur lång är en lärlingsutbildning?
Utbildningstiden kan vara mellan 5 månader och 2 år (400-1600 poäng). Du kan välja att läsa på heltid eller deltid.

Du kan ansöka om studiemedel
Du kan ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under din lärlingsutbildning.

Vilka lärlingsutbildningar finns att söka?
Under 2017 har Vuxenutbildningen lärlingsutbildningar inom:

  • Bygg
  • VVS
  • El
  • Hotell och restaurang
  • Barn och fritid
  • Omvårdnad

Läs mer om utbildningarna här Kontakta gärna den skola du vill börja studera på för mer information innan du ansöker.

Samarbetsavtal – Lärlingsutbildning genom Stockholms Stad
Hittar du inte den lärlingsutbildning eller skola som du söker så har vi även samarbetsavtal med Komvux i Stockholms stad. Du kan då söka din lärlingsutbildning genom dem.
Läs mer Läs mer här

Translate »