Kosthållningens påverkan på vår inlärning

Nästan alla människor har känt sig hungriga på jobbet eller i skolan. När vi känner oss hungriga blir det svårt att upprätthålla en god koncentration. Det kan då hända att vi struntar i att jobba eller att hänga med i lärarens genomgång. Kosten påverkar hur bra vi kan koncentrera oss, även när vi har ätit. I denna artikel ska vi prata mer ingående om detta.

En del forskare säger att vi får i oss alla näringsämnen genom att äta en mångsidig kost. Andra hävdar att man kan behöva lägga till vissa vitaminer. Man skulle kunna säga att det är svårt att få en tvetydlig bild över vad man egentligen bör äta för att kunna maximera sin koncentration.

Vi kan nog i vilket fall konstatera att en mångsidig kost är en bra start. Men vad innefattar detta? Tallriksmodellen visar oss hur uppdelningen mellan kolhydrater, grönsaker och kött kan se ut. En del människor behöver dock inte äta så mycket kolhydrater. Det kan exempelvis vara så att man tränar mindre eller att man har gener som inte kräver lika mycket kolhydrater.

Det är just detta som kan bli ett problem. Många människor måste prova sig fram för att se vad som passar dem bäst. Många gånger är det först när vi blir vuxna som vi kommer fram till vad vi bör äta och vad vi inte bör äta.

Barn har inte denna frihet. De har inte heller tillräckligt med erfarenhet för att kunna bestämma vad de ska äta. Man skulle därför kunna säga att de bör äta sådant som maximerar deras koncentration. Detta innefattar givetvis inte livsmedel med mycket socker, exempelvis energidryck och godis. Snabba kolhydrater kan vara förödande för koncentrationsförmågan.  

Situationen i fattigare länder

Västvärlden präglas generellt sett av en hög välfärd. Både ungdomar och vuxna kan utan problem äta en mångsidig kost. De kan dessutom köpa kosttillskott om de misstänker att de saknar något näringsämne. I länder som Sverige är det inga problem att köpa bästa magnesium på nätet. Lägg därtill alla de olika versionerna av C-vitamintillskott som finns både i fysiska butiker och i e-handeln.

Men hur gör människor i fattiga länder? I många länder är det i princip omöjligt att äta en mångsidig kost. Många gånger behöver dessa människor äta det som finns tillgängligt i deras region. Det handlar ofta om någon form av kolhydrat, exempelvis ris eller potatis tillsammans med grönsaker. Kött äter man mer sällan på grund av att utbudet är mindre, plus att köttprodukter tenderar att kosta mer.

Kosttillskott är det inte heller tal om. För oss i västvärlden tenderar tillskotten att vara både billiga och lättillgängliga. Man skulle kunna säga att vårt största problem är att komma fram till vilka livsmedel som passar oss bäst.

Människorna i fattigare länder får helt enkelt äta det som finns tillgängligt. Man kan därför fråga sig vad detta gör med koncentrationen, speciellt hos barn i skolorna? Svaret på denna fråga är relativt enkel att besvara. Tänk dig själv om du måste studera en hel dag i skolan utan att få ordentligt med mat. Förmodligen ger detta endast utrymme till att fokusera under vissa delar av dagen, och på det som är viktigast.

Studieresultat i rika och fattiga länder

Ur ett större perspektiv kan man säga att detta med stor sannolikhet kommer påverka hela befolkningens studieresultat. Inlärningen kommer försämras och det blir också svårt att försöka motivera sig att studera vidare. Många ungdomar vill hellre börja jobba och tjäna pengar i stället för att gå hungriga i skolan.

Detta leder oss in på en annan intressant punkt som påverkar ungdomar i rikare länder, nämligen snabba kolhydrater. I många rikare länder kan ungdomarna utan problem få i sig en mångsidig kost. Ändå väljer de att förstöra deras energinivåer genom att äta godis och att dricka läsk under veckodagarna.

Studier har visat att man blir trött och loj efter att man har konsumerat mycket socker. Man skulle kunna säga att det har blivit mer accepterat att äta godis under veckodagarna. Under stora delar av 1900-talet var detta endast något man kunde göra på helgerna. Mycket av detta har förändrats under 2000-talet, även om föräldrarna kanske inte uppmuntrar till att äta godis.

Denna artikel har handlat om kost och dess påverkan på vår koncentration. Samtidigt vill vi också lyfta sociala medier och andra distraktioner som ibland kan förstöra koncentrationen hos någon som äter bra. Man kan därför säga att det inte bara handlar om att ha tillgång till en bra kost. Bra studieresultat är en kombination av många olika faktorer, där ungdomar tenderar att ständigt hitta på saker som inte ligger dem till gagn.

Sammanfattningsvis kan man säga att kosttillskott kan hjälpa någon som finner det svårt att koncentrera sig. Vi har bland annat pratat om magnesium och dess effekter på koncentrationsförmågan, läs guiden här för att lära dig mer om detta.