Lär dig ett nytt språk – 3 nya tips

Oavsett om du vill ha det för att smycka ditt CV eller för att kunna göra sig förstådd i andra länder så är det inte en dum idé att lära sig ett nytt språk. Det kan vara otroligt användbart att prata fler än ett språk och det är aldrig försent att ge sig på något helt främmande. Det finns olika tekniker för att lära sig språk men här kommer tre bra tips för att bemästra ett språk så fort som möjligt.

Tips 1

Kolla på filmer och serier där språket du vill lära dig talas. Förutom att det kan vara njutbart bara för underhållningens skull så får du även en känsla för språket och snappar troligt upp de vanligaste uttrycken. Film och serier är inte att underskatta när det kommer till språkinlärning, ofta lär du dig betydligt mer än du tror.

Tips 2

Använd appar som riktar sig till att lära ut främmande språk. Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i din resa att bli flytande i ett nytt språk. Övning ger färdighet och genom att träna lite varje dag kan du komma väldigt långt efter en månad eller redan efter en vecka. Det är viktigt att träna på alla delar av språket det vill säga läsande, skrivande, tal och hörförmågan.

Tips 3

Gör en språkresa till ett land som talar språket du vill lära dig. Det kommer kanske inte som någon överraskning att du ofta blir väldigt duktig på ett språk genom att bo med modersmålstalare. Genom att exponeras för ett nytt språk och en ny kultur kan du accelerera din språkinlärning. En av de viktigaste premisserna för att en språkresa ska vara effektfull är att du inte reser med en kompis som har samma modersmål som du själv. Detta kommer utan tvivel betyda att ni pratar ert modersmål mer än om du gjort resan själv vilket besegrar syftet med språkresan.

Lär dig ett nytt språk

Att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder är fullt möjligt. Det finns olika vägar att ta för att göra det möjligt. Genom att flytta till ett annat land kan det gå snabbare att lära sig språket, när det används runtom av människor hela tiden. För den som inte flyttar till ett nytt land finns det istället kurser att gå för att lära sig. Med hjälp av tekniken kan det finnas mer möjligheter för att ta sig an ett nytt språk än vad det fanns möjlighet till tidigare.

Anmälan till en kurs

För barn finns det fortfarande hemspråk att välja i grundskolan. Genom hemspråk kan barn lära sig det språk som talas i hemmet via skolan, om det är ett annat språk än svenska. Som vuxen finns det språkkurser att anmäla sig till som anordnas via kommunen eller via skolor. Fördelen med kurser är att det finns olika nivåer att välja på. Är du nybörjare finns det nybörjarkurser, och sedan olika steg beroende på hur fördjupad kunskapen är.

Studera språk hemifrån

Kurser kan finnas att studera på plats i en skola, men även på distans. Sker en kurs på distans ges goda möjligheter till att kunna kombinera språkkurser med arbete eller andra studier. Upplägget av kurserna kan vara olika, antingen studeras det helt individuellt eller via forum tillsammans med andra kurskamrater.

Genom dator eller telefon finns det idag även andra möjligheter att lära sig ett nytt språk, utan att behöva anmäla sig till en kurs. Det finns program och applikationer på telefonen, genom dessa kan en grundkunskap i ett annat språk ges. Hur ett nytt språk som bäst lärs in är väldigt individuellt. Några lär sig som bäst genom att studera själva, och då studera ord och grammatik. Andra lär sig som bäst genom att prata språket så mycket som möjligt, att använda det mer praktiskt.

De program och applikationer som finns tar mycket hänsyn till det individuella, just för att det ska vara flexibelt och användbart för alla.

Hur man lär sig engelska snabbt

Engelska är ett av de mest spridda språken i världen, och fungerar som ett lingua franca även utanför de länder där det talas som modersmål. Därför är det många som vill eller behöver lära sig språket, eller förbättra sina kunskaper i det.

Svenskspråkiga har här ett försprång i och med att båda språken faller under familjen germanska språk. Detta innebär att de har en snarlik meningsuppbyggnad och att många engelska ord liknar deras svenska motsvarigheter. Därmed behöver mindre tid läggas på grammatik jämfört med till exempel franska eller italienska, medan mer kan spenderas på att läsa, lyssna och tala.

Kombinera lärandet med intressen

Det absolut viktigaste när det gäller att lära sig engelska är regelbundenhet – att fortsätta, och inte ge upp. För att få till en rutin som man inte faller ur är det därför lämpligt att kombinera lärandet med sina intressen. Ett tips är att skriva ner en lista över viktiga ord inom ett ämne som intresserar dig – till exempel är du kanske intresserad av fotboll, konst eller politik? Ta sedan fram och skriv ned de engelska motsvarigheterna till dessa ord, och ha listan till hands medan du läser om ämnet på engelska – många nyhetssajter såsom BBC har lättlästa nyheter på engelska, vilket är perfekt för dig som lär dig. När du stöter på ord du inte känner igen så skriv ned dem på din lista tillsammans med en svensk översättning.

Exponering för språket är viktigt

Försök att utsätta dig för engelska så mycket som möjligt, så att du tar in meningsuppbyggnader och ord. Nästa gång du ser en film, sätt på engelska undertexter och försök att både läsa texten och lyssna på vad som sägs. Det gör inget om du missar något – det viktiga är att du exponeras för språket och gör ett försök till att förstå. För dig som inte har så mycket tid kan det vara en bra idé att lyssna på en podcast medan du gör annat, antingen en avsedd för engelskspråkiga eller en specifikt för folk som studerar språket.