Hur man lär sig engelska snabbt

Engelska är ett av de mest spridda språken i världen, och fungerar som ett lingua franca även utanför de länder där det talas som modersmål. Därför är det många som vill eller behöver lära sig språket, eller förbättra sina kunskaper i det.

Svenskspråkiga har här ett försprång i och med att båda språken faller under familjen germanska språk. Detta innebär att de har en snarlik meningsuppbyggnad och att många engelska ord liknar deras svenska motsvarigheter. Därmed behöver mindre tid läggas på grammatik jämfört med till exempel franska eller italienska, medan mer kan spenderas på att läsa, lyssna och tala.

Kombinera lärandet med intressen

Det absolut viktigaste när det gäller att lära sig engelska är regelbundenhet – att fortsätta, och inte ge upp. För att få till en rutin som man inte faller ur är det därför lämpligt att kombinera lärandet med sina intressen. Ett tips är att skriva ner en lista över viktiga ord inom ett ämne som intresserar dig – till exempel är du kanske intresserad av fotboll, konst eller politik? Ta sedan fram och skriv ned de engelska motsvarigheterna till dessa ord, och ha listan till hands medan du läser om ämnet på engelska – många nyhetssajter såsom BBC har lättlästa nyheter på engelska, vilket är perfekt för dig som lär dig. När du stöter på ord du inte känner igen så skriv ned dem på din lista tillsammans med en svensk översättning.

Exponering för språket är viktigt

Försök att utsätta dig för engelska så mycket som möjligt, så att du tar in meningsuppbyggnader och ord. Nästa gång du ser en film, sätt på engelska undertexter och försök att både läsa texten och lyssna på vad som sägs. Det gör inget om du missar något – det viktiga är att du exponeras för språket och gör ett försök till att förstå. För dig som inte har så mycket tid kan det vara en bra idé att lyssna på en podcast medan du gör annat, antingen en avsedd för engelskspråkiga eller en specifikt för folk som studerar språket.