Vuxenutbildning i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

SJÄLVSERVICE

Bedömning av utländsk examen
Du som har en avslutad gymnasieutbildning från ett annat land än Sverige kan vända dig till Universitets- och högskolerådet. De bedömer dina betyg.

Beställa betyg
Du beställer betyg från KCNO när du är klar med en kurs hos någon av våra utbildningsanordnare.
Enklast gör du detta via ditt studerandekonto på webbansökan. Du loggar in på ditt konto med personnummer och lösenord. Under fliken ”Beställningar” gör du din betygsbeställning. Du kan också kontakta oss för att få hjälp med detta.

Slutbetyg/Examen
OBS KCNO skriver inte ut Slutbetyg alternativt Gymnasieexamen automatiskt. Du måste själv kontakta Studie- och yrkesvägledare på KCNO för att beställa ett sådant. Observera också att det är andra regler som gäller för gymnasieexamen från vuxenutbildningen jämfört med ungdomsgymnasiet.

Slutbetyg eller gymnasieexamen kan du beställa när du har läst in en hel gymnasial utbildning. Detta måste beställas senast 14 dagar i förväg och du ombeds att ta personlig kontakt med någon av våra Studie- och yrkesvägledare. Om du har bråttom med att få ditt betyg för exempelvis betygskomplettering vid ansökan till högskola anmäler du det till den skola du studerar vid så kan de utfärda betyget snabbare s.k.” stressbetyg”. OBS! Slutbetyg upphör den 1 juli 2020. Därefter går det endast att ta ut gymnasieexamen. Kontakta studie- och yrkesvägledningen för mer information.
Läs mer

Till dig som har sökt högskoleutbildningar
Kunskapscentrum Nordost är ansluten till den nationella betygsdatabasen Beda sedan 2011. Vi skickar kontinuerligt in uppgifter om enstaka betyg och slutbetyg utfärdade hos oss. Betygen används vid antagning till högskoleutbildningar. Det betyder att du inte behöver skicka in några kopior på betyg. Men kontrollera för säkerhets skull att kurser du har läst och blivit betygsatt på finns registrerade på ditt studerandekonto hos antagning.se

Prövning
Prövning innebär att du examinerar dina kunskaper och kan göras av den som:

  • Har motsvarande kunskaper som en kurs omfattar och vill ha betyg i kursen
  • Väljer att själv läsa in en kurs och göra prövning för att få betyg
  • Har IG/F i kursen och vill göra prövning för att få godkänt eller högre betyg
  • Har ett godkänt eller högre betyg i kursen men vill höja betyget

Avgiften för prövning är 500 kr per kurs. Du som har gått kursen på Komvux tidigare men fått underkänt betyg gör prövningen kostnadsfritt.
Läs mer

Studieekonomi
För studier på grundskole- och gymnasienivå kan du få studiemedel tidigast fr.o.m. det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Studiebidrag och studielån kan du få t o m det kalenderhalvår som du fyller 56 år. Efter 56 års ålder kan du ev. få studiebidrag för yrkesinriktade utbildningar där det råder brist på utbildad arbetskraft.
Läs mer

Fördjupad information hittar du på CSNs hemsida www.csn.se

Stipendier
Det finns stipendier för studier på grundskolenivå, gymnasium, folkhögskola, högskola och universitet. Dessutom för kurser och vidareutbildningar. Det finns stipendier som vänder sig till personer som bor eller kommer från en viss ort. Vissa är för studier på någon särskild skola eller ort. Andra finns för studier inom ett visst ämnesområde. Du måste alltså söka på flera olika sätt för att finna de stipendier du är behörig till. Exempel på länk där du kan få mer information Global Grant

Nivåtest
Du kan göra nivåtest för svenska som andraspråk, matematik och engelska. Anmälan sker genom överenskommelse med någon av våra studie- och yrkesvägledare via telefon, mail eller vid ett möte.
Läs mer

Validering Kunskaper som du redan har behöver du inte ”läsa om” utan de valideras. Det görs på ett naturligt sätt inom en enskild kurs genom din dialog med läraren. Du ”hoppar över” det du redan kan men kan behöva visa att du behärskar det eller de momenten i kursen. Du kan också validera hela kurser inom en hel utbildning om du redan har kunskaperna och att det finns förutsättningar för att genomföra en validering. Kontakta skolan där du går för mer information. Du får också mer information om validering genom vägledningen på Kunskapscentrum Nordost.

AKTUELLT

10
Jan
Nästa start, 12 februari 2018

0 comments

Nästkommande start för gymnasiala kurser är den 12 februari 2018. Sista ansökningsdag har passerat och urval av sökande pågår. Du får besked från oss huruvida du är antagen eller ej ca 4 veckor innan kursstart. Du som är antagen … Läs mer

16
Okt
Välkomna till Biblioteksgången 10

0 comments

Nu finns vi på plats i våra nya lokaler och har möjlighet att ta emot besök igen. Välkomna på drop-in enligt ordinarie schema, måndag-fredag kl 10-12 samt måndagar kl 15-17. För enskilda vägledningssamtal behöver ni precis … Läs mer

05
Jul
Ny webb för KCNO!

0 comments

Idag den 5 juli publicerar vi en uppdaterad webb för KCNO med delvis nytt innehåll. Här finns nu nya rubriker med nytt innehåll framförallt på hemsidan (1 sidan på webben) t.ex. ”Självservice”, ”Vilka är vi … Läs mer

VILKA ÄR VI TILL FÖR?

Studier på grundläggande eller gymnasial nivå är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet, och för dig som behöver komplettera dina betyg för att få behörighet till universitet eller högskola. Det kostar ingenting och du kan få studiemedel.

Studier på grundläggande nivå är en rättighet enligt lag och du kan välja att studera genom din hemkommun (ansökan görs genom Kunskapscentrum Nordost, KCNO) alternativt genom någon annan kommun (ansökan görs i den kommunen och hemkommunen betalar för studierna).

Studier på gymnasial nivå är en rättighet enligt lag för att uppnå både grundläggande och särskild behörighet. Om utbildningen finns att söka genom hemkommunen (Kunskapscentrum Nordost, KCNO) så anvisas du som regel den utbildningen. Du kan beviljas att läsa gymnasiala kurser genom en annan kommun om utbildningen inte finns att söka genom KCNO eller om du har särskilda skäl att läsa genom annan kommun.

Grundläggande behörighet = Behörighet att söka till yrkeshögskola, universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning som kräver gymnasial behörighet.

Särskild behörighet = Specifik kurs (utöver grundläggande behörighet) som krävs av yrkeshögskola, universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning för att vara behörig sökande.

SFI – för dig som är invandrare och saknar tillräckliga kunskaper i svenska. Det är en rättighet enligt lag att läsa svenska. Det kostar ingenting men du kan inte få studiemedel för studier på SFI. Urvalet till statsbidragsfinansierade studier (Yrkesvux och Lärlingsplatser samt Yrkesförare liksom kombinationsutbildningar SFI + Yrkesutbildning) bestäms av en särskild förordning där urval görs beroende på både tidigare utbildningsbakgrund och personens ställning på arbetsmarknaden.

ANSÖKAN

Datum för sista ansökningsdag våren 2018
Gymnasiala kurser

 Start  Sista ansökningsdag
 12 februari  17 december
 19 mars  21 januari
 23 april 25 februari
28 maj 1 april

 

Grundläggande kurser startar varje månad. Sista ansökningsdag är 3 veckor före start. Direkta länkar för ansökan till Komvux eller för att göra SFI- anmälan Ansökan Komvux   SFI-anmälan

Kunskapscentrum Nordost handlägger din ansökan och tar beslut om beviljande eller avslag. Den skola du har valt får information om beviljade ansökningar (senast 4 veckor innan start) och skickar antagningsbesked senast 2 veckor innan start.

Kursutbud

Gymnasiala kurser

Grundläggande kurser

SFI Svenska för invandrare

Vad händer med din ansökan?

Ansökan till komvux
Kunskapscentrum Nordost handlägger din ansökan och tar beslut om beviljande eller avslag. Den skola du har valt får information om beviljade ansökningar (senast 4 veckor innan start) och skickar antagningsbesked senast 2 veckor innan start.
Läs mer

Ansökan till SFI
När du gjort din SFI-anmälan så kallar Kunskapscentrum Nordost dig till ett möte med en Studie-och Yrkesvägledare för nivåplacering och val av skola.
Läs mer

BEHÖRIGHET OCH URVAL

Behörighet till studier bestäms av skollagen. Behöriga sökande till grundläggande kurser och SFI beviljas alltid. För gymnasiala studier så beviljas sökande för särskild behörighet. För andra syften/mål med studierna så görs det ett urval bland de sökande. Urvalet till statsbidragsfinansierade studier (Yrkesvux och Lärlingsplatser samt Yrkesförare liksom kombinationsutbildningar SFI + Yrkesutbildning) bestäms av en särskild förordning där urval görs beroende på både tidigare utbildningsbakgrund och personens ställning på arbetsmarknaden.
Läs mer