Bygga för framtiden

När du bygger ett hus eller renoverar är det alltid en balansgång mellan kostnader och önskemål. Dels har du alla de estetiska drömmarna, hur du vill att allting ska se ut. Men många är också intresserade av miljön, och hur deras hus kommer att påverka den. Något som gäller för både privatpersoner och statliga projekt.

Du kan göra mycket för dina omgivningar när du bygger, alternativt lägga till senare. Solpaneler, till exempel, har blivit allt vanligare. De utnyttjar den energi som solen avger, utan allt för stora kostnader och framför allt utan att förorena miljön. Samma sak gäller bergvärme, som ju också drar nytta av solens nästan outtömliga energiresurser.

Satsa på framtida generationer

En av tankarna bakom alla dessa miljötilltag är att ge dina barn en chans till en renare värld. Redan nu gör det en skillnad hur du använder jordens resurser. Det har visat sig att naturen kan rena sig själv, den återhämtar sig relativt snabbt om folk bara ställer upp. Därför är det lönsamt rent miljömässigt att byta till mer förnybara energikällor. Här kan du se priset för att installera bergvärme.

Men det är inte bara etiska miljöfrågor som övertygar folk om att satsa på dessa källor. Det är också ekonomiskt. Du höjer värdet på ditt hus, och kan ibland börja spara pengar redan från början. Om inte annat tar det inte lång tid innan dina investeringar är betalda och det blir direkt lönsamt. Även skolor utnyttjar solceller och bergvärme.  

Allt vad du behöver

Det är viktigt med el och värme, de är grunden för ett bekvämt liv. För överlevnad egentligen, eftersom Sverige är ett så pass kallt land. Därför är det två aspekter som du bör planera för och välja noga. Jämför gärna priser och se vad som lönar sig för din familj. När du sedan lägger på miljöfaktorn så är det inte så konstigt om många väljer att byta till bergvärme och solpaneler.

Naturligtvis är det en utgift till att börja med, och den kan vara ganska stor. Men du måste tänka långsiktigt. Både några år framöver och kanske en generation framåt. Du tjänar snabbt in det du har lagt ut, och kan med gott samvete använda ditt hus. Det är inte så komplicerat att skapa passiva hus som inte förorenar. Och vinsten är många gånger större än allt du lägger ner på det. Ett miljövänligt hem som bidrar till att framtida generationer mår bättre. Det är bland det bästa du kan göra.

Kosthållningens påverkan på vår inlärning

Nästan alla människor har känt sig hungriga på jobbet eller i skolan. När vi känner oss hungriga blir det svårt att upprätthålla en god koncentration. Det kan då hända att vi struntar i att jobba eller att hänga med i lärarens genomgång. Kosten påverkar hur bra vi kan koncentrera oss, även när vi har ätit. I denna artikel ska vi prata mer ingående om detta.

En del forskare säger att vi får i oss alla näringsämnen genom att äta en mångsidig kost. Andra hävdar att man kan behöva lägga till vissa vitaminer. Man skulle kunna säga att det är svårt att få en tvetydlig bild över vad man egentligen bör äta för att kunna maximera sin koncentration.

Vi kan nog i vilket fall konstatera att en mångsidig kost är en bra start. Men vad innefattar detta? Tallriksmodellen visar oss hur uppdelningen mellan kolhydrater, grönsaker och kött kan se ut. En del människor behöver dock inte äta så mycket kolhydrater. Det kan exempelvis vara så att man tränar mindre eller att man har gener som inte kräver lika mycket kolhydrater.

Det är just detta som kan bli ett problem. Många människor måste prova sig fram för att se vad som passar dem bäst. Många gånger är det först när vi blir vuxna som vi kommer fram till vad vi bör äta och vad vi inte bör äta.

Barn har inte denna frihet. De har inte heller tillräckligt med erfarenhet för att kunna bestämma vad de ska äta. Man skulle därför kunna säga att de bör äta sådant som maximerar deras koncentration. Detta innefattar givetvis inte livsmedel med mycket socker, exempelvis energidryck och godis. Snabba kolhydrater kan vara förödande för koncentrationsförmågan.  

Situationen i fattigare länder

Västvärlden präglas generellt sett av en hög välfärd. Både ungdomar och vuxna kan utan problem äta en mångsidig kost. De kan dessutom köpa kosttillskott om de misstänker att de saknar något näringsämne. I länder som Sverige är det inga problem att köpa bästa magnesium på nätet. Lägg därtill alla de olika versionerna av C-vitamintillskott som finns både i fysiska butiker och i e-handeln.

Men hur gör människor i fattiga länder? I många länder är det i princip omöjligt att äta en mångsidig kost. Många gånger behöver dessa människor äta det som finns tillgängligt i deras region. Det handlar ofta om någon form av kolhydrat, exempelvis ris eller potatis tillsammans med grönsaker. Kött äter man mer sällan på grund av att utbudet är mindre, plus att köttprodukter tenderar att kosta mer.

Kosttillskott är det inte heller tal om. För oss i västvärlden tenderar tillskotten att vara både billiga och lättillgängliga. Man skulle kunna säga att vårt största problem är att komma fram till vilka livsmedel som passar oss bäst.

Människorna i fattigare länder får helt enkelt äta det som finns tillgängligt. Man kan därför fråga sig vad detta gör med koncentrationen, speciellt hos barn i skolorna? Svaret på denna fråga är relativt enkel att besvara. Tänk dig själv om du måste studera en hel dag i skolan utan att få ordentligt med mat. Förmodligen ger detta endast utrymme till att fokusera under vissa delar av dagen, och på det som är viktigast.

Studieresultat i rika och fattiga länder

Ur ett större perspektiv kan man säga att detta med stor sannolikhet kommer påverka hela befolkningens studieresultat. Inlärningen kommer försämras och det blir också svårt att försöka motivera sig att studera vidare. Många ungdomar vill hellre börja jobba och tjäna pengar i stället för att gå hungriga i skolan.

Detta leder oss in på en annan intressant punkt som påverkar ungdomar i rikare länder, nämligen snabba kolhydrater. I många rikare länder kan ungdomarna utan problem få i sig en mångsidig kost. Ändå väljer de att förstöra deras energinivåer genom att äta godis och att dricka läsk under veckodagarna.

Studier har visat att man blir trött och loj efter att man har konsumerat mycket socker. Man skulle kunna säga att det har blivit mer accepterat att äta godis under veckodagarna. Under stora delar av 1900-talet var detta endast något man kunde göra på helgerna. Mycket av detta har förändrats under 2000-talet, även om föräldrarna kanske inte uppmuntrar till att äta godis.

Denna artikel har handlat om kost och dess påverkan på vår koncentration. Samtidigt vill vi också lyfta sociala medier och andra distraktioner som ibland kan förstöra koncentrationen hos någon som äter bra. Man kan därför säga att det inte bara handlar om att ha tillgång till en bra kost. Bra studieresultat är en kombination av många olika faktorer, där ungdomar tenderar att ständigt hitta på saker som inte ligger dem till gagn.

Sammanfattningsvis kan man säga att kosttillskott kan hjälpa någon som finner det svårt att koncentrera sig. Vi har bland annat pratat om magnesium och dess effekter på koncentrationsförmågan, läs guiden här för att lära dig mer om detta.

Det är aldrig för sent att lära sig något nytt

Många gånger har vi nog fått höra att man inte kan lära gamla hundar att sitta, eller historier om hur småbarn kan lära sig vilket språk som helst medan vuxna har det svårare. Men det behöver faktist inte vara så – så länge man lever är det aldrig för sent.

Att lära sig saker är inte bara för barn

Barn har vissa fördelar när det gäller att lära sig – inte minst det faktum att det är deras sysselsättning på heltid att lära sig saker – men det behöver inte vara så. Som vuxen har du långt mer livserfarenhet än barn, och är bättre utvecklad i planering och strukturering. Du kan därmed arbeta smartare än vad du kunde som barn, och mer metodiskt: ett barn har svårare att se helheten kring det som ska läras, och tappar lätt energin när de inte ser resultat direkt. Som vuxen kan du dock få en överblick över vad du behöver lära dig, och inse att resultatet kommer så småningom.

Lär dig hemifrån, på egen hand eller tillsammans

När vi tänker på att lära oss nya färdigheter är det lätt att föreställa sig pianolektioner eller kvällskurser, men numera är det lättare än någonsin att lära sig på egen hand hemifrån. För nästan allt som går att tänka sig finns det resurser att tillgå på internet, både i form av informativa textinlägg och videor på YouTube. Om du behöver eller vill prata med andra finns det också många diskussionsforum på internet där du kan berätta om vad du håller på med eller fråga om hjälp. Om du håller på att lära dig ett nytt språk finns det även flera tjänster där du kan paras upp med modersmålstalare som håller på att lära sig ditt språk: detta är ett smidigt sätt att både lära sig och att få umgås med folk.

Bli en bättre sångare

Musik och sång är en fundamental del av mänskligt beteende. Vi människor har i alla tider använt vår röst och musikalitet för att kommunicera och underhålla. Sång och musik används i historieberättande, religiösa ritualer och som ren njutning. Idag är musikbranschen en miljardindustri och många kan livnära sig på musiken. Men hur lär man sig sjunga egentligen?

Börja enkelt

Oavsett om du går i drömmar om att bli professionell sångare eller om du bara vill bli bättre på att sjunga så börjar alla på samma ställe – sångteknik. Det kan låta svårt, men mycket handlar om andning och att få igång magstödet. Så för att börja lära dig sjunga behöver du egentligen inte ta en ton alls. Fokusera istället på att lära dig djupandas, magstödsövningar och artikulation. Dessa övningar används även för att värma upp och ska alltid ingå i ett sångpass. När du är klar med dessa kan du gå vidare till att öva mer musikaliskt.

Skalor, sångövningar och musikteori

Du måste inte kunna musikteori för att lära dig sjunga, men det underlättar om du kan läsa noter och kan några enklare ackord på antingen piano eller gitarr för att hjälpa dig i inlärningen. Efter du har värmt upp röst och magstöd kan du gå vidare till att öva mer sång. Skalor är ett vanligt sätt att öva, oftast genom att gå från mörka toner och jobba sig uppåt. Men det finns även andra typer av sångövningar där du övar på olika tonintervaller eller på olika lägen i rösten som exempelvis bröströst, huvudklang eller mer popinriktade tekniker som twang.

Öva själv eller med andra

Du kan absolut lära dig att sjunga helt på egen hand, men vill du satsa kan det vara bra att ta hjälp av en sånglärare. Du kan även lära dig sjunga genom att gå med i en kör. Där får du även öva på att sjunga i stämmor och får tillhöra en gemenskap. Kom ihåg att det ska vara kul och var inte för hård mot dig själv i början.

Lär dig ett nytt språk – 3 nya tips

Oavsett om du vill ha det för att smycka ditt CV eller för att kunna göra sig förstådd i andra länder så är det inte en dum idé att lära sig ett nytt språk. Det kan vara otroligt användbart att prata fler än ett språk och det är aldrig försent att ge sig på något helt främmande. Det finns olika tekniker för att lära sig språk men här kommer tre bra tips för att bemästra ett språk så fort som möjligt.

Tips 1

Kolla på filmer och serier där språket du vill lära dig talas. Förutom att det kan vara njutbart bara för underhållningens skull så får du även en känsla för språket och snappar troligt upp de vanligaste uttrycken. Film och serier är inte att underskatta när det kommer till språkinlärning, ofta lär du dig betydligt mer än du tror.

Tips 2

Använd appar som riktar sig till att lära ut främmande språk. Det finns många olika appar som kan hjälpa dig i din resa att bli flytande i ett nytt språk. Övning ger färdighet och genom att träna lite varje dag kan du komma väldigt långt efter en månad eller redan efter en vecka. Det är viktigt att träna på alla delar av språket det vill säga läsande, skrivande, tal och hörförmågan.

Tips 3

Gör en språkresa till ett land som talar språket du vill lära dig. Det kommer kanske inte som någon överraskning att du ofta blir väldigt duktig på ett språk genom att bo med modersmålstalare. Genom att exponeras för ett nytt språk och en ny kultur kan du accelerera din språkinlärning. En av de viktigaste premisserna för att en språkresa ska vara effektfull är att du inte reser med en kompis som har samma modersmål som du själv. Detta kommer utan tvivel betyda att ni pratar ert modersmål mer än om du gjort resan själv vilket besegrar syftet med språkresan.

Lär dig ett nytt språk

Att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder är fullt möjligt. Det finns olika vägar att ta för att göra det möjligt. Genom att flytta till ett annat land kan det gå snabbare att lära sig språket, när det används runtom av människor hela tiden. För den som inte flyttar till ett nytt land finns det istället kurser att gå för att lära sig. Med hjälp av tekniken kan det finnas mer möjligheter för att ta sig an ett nytt språk än vad det fanns möjlighet till tidigare.

Anmälan till en kurs

För barn finns det fortfarande hemspråk att välja i grundskolan. Genom hemspråk kan barn lära sig det språk som talas i hemmet via skolan, om det är ett annat språk än svenska. Som vuxen finns det språkkurser att anmäla sig till som anordnas via kommunen eller via skolor. Fördelen med kurser är att det finns olika nivåer att välja på. Är du nybörjare finns det nybörjarkurser, och sedan olika steg beroende på hur fördjupad kunskapen är.

Studera språk hemifrån

Kurser kan finnas att studera på plats i en skola, men även på distans. Sker en kurs på distans ges goda möjligheter till att kunna kombinera språkkurser med arbete eller andra studier. Upplägget av kurserna kan vara olika, antingen studeras det helt individuellt eller via forum tillsammans med andra kurskamrater.

Genom dator eller telefon finns det idag även andra möjligheter att lära sig ett nytt språk, utan att behöva anmäla sig till en kurs. Det finns program och applikationer på telefonen, genom dessa kan en grundkunskap i ett annat språk ges. Hur ett nytt språk som bäst lärs in är väldigt individuellt. Några lär sig som bäst genom att studera själva, och då studera ord och grammatik. Andra lär sig som bäst genom att prata språket så mycket som möjligt, att använda det mer praktiskt.

De program och applikationer som finns tar mycket hänsyn till det individuella, just för att det ska vara flexibelt och användbart för alla.

Hur man lär sig engelska snabbt

Engelska är ett av de mest spridda språken i världen, och fungerar som ett lingua franca även utanför de länder där det talas som modersmål. Därför är det många som vill eller behöver lära sig språket, eller förbättra sina kunskaper i det.

Svenskspråkiga har här ett försprång i och med att båda språken faller under familjen germanska språk. Detta innebär att de har en snarlik meningsuppbyggnad och att många engelska ord liknar deras svenska motsvarigheter. Därmed behöver mindre tid läggas på grammatik jämfört med till exempel franska eller italienska, medan mer kan spenderas på att läsa, lyssna och tala.

Kombinera lärandet med intressen

Det absolut viktigaste när det gäller att lära sig engelska är regelbundenhet – att fortsätta, och inte ge upp. För att få till en rutin som man inte faller ur är det därför lämpligt att kombinera lärandet med sina intressen. Ett tips är att skriva ner en lista över viktiga ord inom ett ämne som intresserar dig – till exempel är du kanske intresserad av fotboll, konst eller politik? Ta sedan fram och skriv ned de engelska motsvarigheterna till dessa ord, och ha listan till hands medan du läser om ämnet på engelska – många nyhetssajter såsom BBC har lättlästa nyheter på engelska, vilket är perfekt för dig som lär dig. När du stöter på ord du inte känner igen så skriv ned dem på din lista tillsammans med en svensk översättning.

Exponering för språket är viktigt

Försök att utsätta dig för engelska så mycket som möjligt, så att du tar in meningsuppbyggnader och ord. Nästa gång du ser en film, sätt på engelska undertexter och försök att både läsa texten och lyssna på vad som sägs. Det gör inget om du missar något – det viktiga är att du exponeras för språket och gör ett försök till att förstå. För dig som inte har så mycket tid kan det vara en bra idé att lyssna på en podcast medan du gör annat, antingen en avsedd för engelskspråkiga eller en specifikt för folk som studerar språket.