Nästa start, 8 januari 2018

Posted By / / Aktuellt / Comments are disabled

Nästkommande start för gymnasiala kurser är den 8 januari 2018. Sista ansökningsdag har passerat och urval av sökande pågår.
Du får besked från oss huruvida du är antagen eller ej ca 4 veckor innan kursstart. Du som är antagen får sedan kallelse till start från den skola du sökt ca 1-2 veckor innan kursstart.

Du som inte har sökt kurser ännu kan nu göra ansökan till kursstart den 12 februari 2018. Sista ansökningsdag för att börja studera i februari är den 17 december 2017.