Nästa start, 19 mars 2018

Posted By / / Aktuellt / Comments are disabled

Nästkommande start för gymnasiala kurser är den 19 mars 2018. Sista ansökningsdag har passerat och urval av sökande pågår.
Du får besked från oss huruvida du är antagen eller ej ca 4 veckor innan kursstart. Du som är antagen får sedan kallelse till start från den skola du sökt ca 1-2 veckor innan kursstart.

Du som inte har sökt kurser ännu kan nu göra ansökan till kursstart den 23 april 2018. Sista ansökningsdag för att börja studera i april är den 25 februari 2018.