Boka vägledningssamtal

Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare kan du ta upp frågor och funderingar kring dina studie- och yrkesval. Tillsammans kan ni bolla idéer och du får stöd i att komma igång med dina studier, stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå målen. Du bokar en tid med någon av våra vägledare här.

Observera att vägledningssamtal inte är till för kortare frågor såsom byte av kurser, beställning av betyg eller ren studieplanering.
Om du har en kortare fråga är du istället välkommen till vår drop- in.
Information om öppettider för infoteket hittar du på vår hemsida.

Om din kurs inte startar behöver du snarast kontakta oss på Kunskapscentrum Nordost för att vi ska hitta kursen på en annan skola. Kontakuppgifter hittar du under rubriken ”Kontakt”.

Load More

Translate »