Boka vägledningssamtal

Tillsammans med en studie- och yrkesvägledare kan du ta upp frågor och funderingar kring dina studie- och yrkesval. Du får hjälp med att bolla idéer, komma igång med dina studier, stöd i att sätta upp mål och hur du ska göra för att nå målen. Du bokar en tid med någon av våra vägledare här.

Observera att vägledningssamtal inte är till för kortare frågor såsom byte av kurser, beställning av betyg eller ren studieplanering.
Om du har en kortare fråga är du istället välkommen till vårt infotek under våra drop- in tider. Där kan du träffa en studie- och yrkesvägledare samt vår webbguide om du behöver hjälp med din ansökan. Information om öppettider för infoteket hittar du på vår hemsida.

Om du har frågor gällande CSN är du välkommen att komma till vårt infotek på våra drop- in tider där du kan träffa våra studie- och yrkesvägledare. Information om öppettider för infoteket hittar du på vår hemsida. Du kan också söka svar på dina frågor på CSN:s hemsida www.csn.se

Om din kurs inte startar behöver du snarast kontakta oss på Kunskapscentrum Nordost för att vi ska hitta kursen på en annan skola. Kontakuppgifter hittar du under rubriken ”Kontakt”.

Translate »