KURSUTBUD

Kursutbud Vi har ett brett utbud av kurser hos våra utbildningsanordnare och från 1/7-11 kommer det at ha utökats ytterlligare. I vissa kurser kan du själv välja studieform, d v s om du vill läsa i klassrum eller flex. Flex innebär en mellanform av klassrum- och distansstudier. Viss undervisning sker i klassrum på skolan, men man studerar även via skolans webb-plattform. Det finns också möjlighet att välja olika studietakter.
Grundläggande vuxenutbildning Kurser på grundläggande nivå är till för dig som inte har kunskaper motsvarande grundskolan i vissa ämnen. Du kan studera på olika nivåer från nybörjare till sista delen av grundskolan. Det kan t.ex. vara kurser i svenska som andra språk, engelska, matematik och samhällskunskap. De grundläggande kurserna i svenska, matematik och engelska sker enbart i klassrum. Övriga kurser kan även studeras som flex.
Vi erbjuder grundläggande kurser hos nedanstående utbildningsanordnare. Se även länkar till dem under
Nyttiga länkar

Webbansökan Du gör din ansökan via webben. Länken dit hittar du på vår startsida Där finns vår kurskatalog, där samtliga kurser och kurspaket finns beskrivna och när de är sökbara. För dig som söker grundläggande vuxenutbildning eller SFI finns ingen sista ansökningsdag.

Translate »